Tapahtumat

 

Syyskokous 2019

29.10.2019 18.00–20.00 Oulu Vanhantullinkatu 4

KOKOUSKUTSU

 

Aika: 29.10.2019 klo 18.00

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen piiritoimisto, Vanhantullinkatu 4, Oulu

 

               

Esityslista

1§ Kokouksen avaus.

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3§ Todetaan kokouksen osanottajat laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4§ Käsitellään vuoden 2019 ja 2020 toimintasuunnitelma.

5§ Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkiosta.

6§ Määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään vuoden 2019 ja 2020 talousarvio.

7§ Valitaan kaksi (2) Toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja.

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

9§ Valitaan hallituksen muut jäsenet.

10§ Kuullaan poliittinen tilannekatsaus.

11§ Kuullaan hallituksen vuosikertomus vuodelta 2018.

12§ Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

13§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

14§ Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.

15§ Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa.

16§ Käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta.

17§ Muut mahdolliset asiat

18§ Kokouksen päättäminen

 

 

Tervetuloa!

 

 

 

Mervi Haahti                                                                  Jouni Röntynen
puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Mervi Haahti mervi.haahti@gmail.com 040 772 0036

Oulun Kokoomusseura r.y.