Politiikka

 

Kaikille hyvä Oulu tehdään yhdessä – Kokoomuksen tavoitteet

 

YHTENÄINEN OULU LAAJALLA ALUEELLA

– Nuori väestörakenne on vahvuus

– Yhtenäinen, monipuolinen Oulu

– Erilaiset asuinalueet ja edullinen asuntotuotanto ovat kilpailuvaltteja

– Ketterä ja oikea-aikainen kaavoitus luo elinvoimaa

– Kaupungin tilojen tehokas käyttö kaikkien kaupunkilaisten hyväksi

– Huomioidaan myös erityisryhmien asuminen

 

HÖYHENEN KEVYT KAUPUNGIN HALLINTO

– Kaupungin hallintoa on edelleen kevennettävä

– Henkilöresurssit ohjattava hallinnon sijasta tekeviin käsiin

– Kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon esimerkiksi Oulu-raatien kautta

 

YRITTÄJYYDEN JA YRITTELIÄISYYDEN AVULLA ELINVOIMAA JA TYÖTÄ

– Liikenneyhteyksiä kehitetään edelleen

– Yritysten toimintamahdollisuudet varmistettava

– Elinvoimaisuus on yhteistyötä

– Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisemistä

 

TOIMIVALLA JOUKKOLIIKENTEELLÄ PALVELUT LÄHELLE

– Joukkoliikenne houkuttelevaksi ja ympäristöystävälliseksi matkustusmuodoksi

– Opiskelijat ja muut paljon palvelua käyttävät ryhmät mukaan joukkoliikenteen suunnitteluun

– Joukkoliikenne ja kaavoitus suunnitellaan yhteistyössä

– Bussien ja pysäkkien opasteet teknologiakaupungin tasolle

 

KAUPUNKIKESKUSTA – OULULAISTEN OLOHUONE

– Kaupunkikeskustavisio käytäntöön lähivuosien aikana

– Vähemmän byrokratiaa

– Lisää kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyvyyttä lisääviä toimintoja ja tapahtumia

– Järjestöt mukaan tapahtumien yhteistyökumppaneiksi

 

MATKAILU- JA KULTTUURIPOTENTIAALI TEHOKKAAMPAAN KÄYTTÖÖN

– Nallikari-Hietasaari-alueen potentiaali täysimittaiseen käyttöön

– Yhteismarkkinointi kaupungin, tapahtumien, yritysten ja kulttuurielämän kanssa

– Luontomatkailu osaksi Oulua

 

HYVINVOINNILLA LISÄÄ ELINVOIMAA JA ELINVUOSIA

– Monituottajuuden ja palvelusetelien lisääminen

– Kannustaminen omatoimiseen liikkumiseen

– Monipuoliset liikuntapalvelut yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa

– Sujuva palveluiden pariin pääseminen mm. toimivalla ajanvarausjärjestelmällä

– Tehokkaampi tuki ja apu sitä tarvitseville

– Valinnanvapaudella palvelut saadaan kaikkien ulottuville, ei pelkästään rikkaille

 

ELINIKÄINEN OPPIMINEN

– Monituottajuutta ja palvelusetelin käyttöä päivähoidossa lisättävä

– Kouluverkkoratkaisu tehtävä viipymättä

– Koulujen ja monitoimitalojen tilat tehokkaaseen hyötykäyttöön

– Siirrytään kokonaiskoulupäiväajatteluun, jossa aamu- ja iltapäivätoiminta sekä erilaiset harrastekerhot ovat osa koulun toimintaa

– Järjestöt vahvemmin mukaan järjestämään kerhoja

– Harrasteseteli harrastustakuun toteutumisen edesauttajana

 

SENIORIVÄESTÖSTÄ HUOLEHDITAAN

– Senioreiden erilainen fyysinen kunto tunnistetaan palvelujen tarpeessa

– Kannustetaan senioreita omaehtoiseen liikkumiseen ja vapaaehtoistoimintaan

– Tutkitaan mahdollisuudet senioreiden edullisempaan bussilippuun päiväsaikaan

– Kaavoituksessa huomioidaan senioriasuntojen tarve ja sijainti

 

TEKNOLOGIASTA UUDESTAAN OULUN VIENTIVALTTI

– Vahvistetaan teknologiakaupungin vahvuuksia

– Varmistetaan riittävät teknologian kehittämisresurssit

– Markkinoidaan aktiivisesti Oulua terveys- ja hyvinvointiteknologian edelläkävijänä

 

TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ JOKAISELLE KAUPUNKILAISELLE

– Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota

– Varmistetaan turvalliset asuinympäristöt

– Panostetaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn

 

Lue pitkä versio kuntavaaliohjelmasta täältä.