174

Tanja Suomalainen

Yliopettaja, FT

Kotipaikka: Oulu

Puhelinnumero: 040 512 2610

Lähdin mukaan politiikkaan mukaan, koska halusin päästä vaikuttamaan Oulun kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Halusin edistää, että julkiset liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa ja helposti kuntalaisten saatavilla.

Valitsin puolueeksi Kokoomuksen, koska sen arvot olivat lähellä omia arvojani. Erityisesti Kokoomuksen arvoista sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo, kansainvälisyys sekä kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä. Haluan vahvistaa sivistystä ja osaamista, että Suomessa panostetaan laadukkaaseen koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Näiden avulla voimme varmistaa, että Suomi on houkutteleva maa myös kansainvälisille osaamiselle ja investoinneille. Haluan, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa itseään omien kykyjensä mukaan ja esimerkiksi opiskella niin pitkälle kuin oma osaaminen ja halu kantaa. Kestävä kehitys ja kierrätys on minulle tärkeää, ja haluankin edistää ilmapiiriä, jossa kestävä tapa toimia nähdään yhteiskunnan mahdollisuutena menestyä.

Tavoitteeni on, että Oulu on aktiivinen, iloinen ja pirteä kaupunki. Hyvinvointia voidaan lisätä laadukkailla ja helposti saavutettavilla terveydenhuolto-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluilla. Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat mielestäni kansanterveyden perusta, joihin yhteiskunnan tulee panostaa. Hyvinvointia edistää ja rahoittaa myös toimiva työmarkkina ja yritystoiminta. Panostamalla ja kannustamalla yrittäjyyteen, voidaan edistää kaupungin elinvoimaisuutta. Sillä menestyvillä yrityksillä on suuri merkitys alueen hyvinvoinnin rahoittamisen kannalta.

Kesällä touhuan puutarhahommissa kasvattelen erilaisia kasviksia ja kukkia. Yleensä homma lähtee vähän lapasesta ja satoa saadaan yli omien tarpeiden. Muutoin harrastan ulkoilua Tiitu-koiran kanssa ja nettijumppia 😀