132

Saari Hanna

Yrittäjä

Kotipaikka: Kalajoki

Syntymävuosi: 1966

Puhelinnumero: 040 506 16 98

Motto: Vastoinkäymisissäkin piilee mahdollisuus.

 

– Minä olen keski-ikäinen ikinuori, liberaali ja konservatiivi, innokas yrittäjä ja uuden kehittäjä.

Optimistiksi itseään luonnehtiva Hanna Saari on työssään ahkera ja välillä jopa kekseliäs. ”Ongelmat ovat haasteita, jotka pitää ratkaista. Mielellään niin, että kenenkään sillat eivät roihua.”

Nuorten ja naisten työllistäminen omassa yrityksessä, sekä Kalajoen matkailun kehittäminen ja edustaminen eri foorumeissa ovat Hannalle tärkeitä asioita. Yhdeksi uroteoksi politiikkaan liittyen Hanna kertoo Toivotalkoilla Kalajoen keskusraitin ruostuneiden lampunpylväiden maalaamisesta haastaen mukaan myös muita ryhmiä.

– Tähän mennessä olen toiminut yrittäjänä 18 vuotta ja ollut mukana yrittäjien järjestötoiminnassa yli 10 vuotta, Kalajoen Kokoomukseen liityin 1998 ja yhdistyksen puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2002.

Hanna haluaisi saavuttaa yrityksille entistä paremman toimintaympäristön, sekä vähentää yritysmaailman ja etenkin ravintolatoimialan sääntelyä. Nainen unelmoi turvallisesta ja vireästä elämästä. ”Tulevaisuudelta odotan reiluja ratkaisuja sote-palveluita, kuntarakenteita, koulutusta, turvallisuutta ja yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin.”

Vapaa-aikanaan Hanna lukee, ulkoilee koiransa kanssa, pelaa golfia ja katsoo scifi- ja brittisarjoja. ”Haluaisin harrastaa enemmän kulttuuria, laulaa taas kuorossa ja oppia musiikista uutta. Pilates ja tokoilu koiran kanssa ovat to do-listan kärjessä.”

– Politiikka on kuuntelemista, asioiden ymmärtämistä myös muiden näkökulmasta ja asioihin vaikuttamista niin, että lopputulos olisi positiivinen meidän kaikkien kannalta.

– Ehdokkaana olen innostunut ja eduskuntavaaleissa ehdolla toista kertaa!

Kokoomuksen muut ehdokkaat Oulun vaalipiirissä

120

Ervasti Sofia

Erityispedagogiikan ylioppilas

Kotipaikka: Oulu, Kuusamo

Puhelinnumero: 050 431 1040

Olen 23- vuotias erityispedagogiikkaa opiskeleva aktiivinen, urheilullinen ja iloinen persoona. Politiikkaan innostuin lähtemään mukaan, koska koin sen keinona vaikuttaa tärkeiksi kokemiini asioihin kuten ympäristöön, koulutukseen ja tasapuolisiin elämisin mahdollisuuksiin. Olen kotoisin Kuusamosta, missä alun perin tutustuin politiikan maailmaan ja vaalikampanjoihin. Seurasin sivusta isäni toimintaa paikallispolitiikassa ja olin mukana hänen kampanjoissaan.

Minulle erityisen tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat hyvän ja tasapuolisen alun, jolle on hyvä lähteä rakentamaan omaa tulevaisuutta. Lapset aloittavat koulun hyvin eritasoisin valmiuksin nykypäivänä. Varhaiskasvatus on merkittävässä roolissa tasoittaessamme lasten välisiä eroja ennen kouluun siirtymistä. Koulussa jokaisen lapsen tulisi saada tarvitsemansa tuki, ja järjestettynä ensisijaisesti tavalliseen luokkaan, mikäli se vain on lapsen edun huomioon ottaen paras paikka. Lasten ja nuorten hyvinvointiin niin koulussa kuin kotona tulee kiinnittää huomiota ja taata heille tarvitsemansa palvelut ja tuki.

Ympäristömme vaatii merkittäviä toimia, jotta tulevat sukupolvet voivat nauttia puhtaasta luonnosta ja sen suomista mahdollisuuksista. Ilmaston lämpeneminen tulee saada pidettyä riittävän matalana. Meidän tulee kiinnittää huomiota valintoihimme, jotta emme turhaan kuormita ympäristöä. Polttoaineiden käyttö on yksi asia, johon tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Itsekin viihdyn vapaa-ajallani luonnossa urheillen ja vaeltaen. Tällöin voin rauhoittua kiireiden keskellä ja nauttia kauniista maisemista.

Lue lisää

121

Gallén, Tiina

KTT, yliopettaja

Kotipaikka: Kempele

Motto: Jos et pysty selittämään asiaa selvästi, et tiedä siitä tarpeeksi.

Kehitysmyönteinen, avoin sekä analyyttinen ja aurinkoinen”. Näin minua kuvasivat Oulun yliopiston Topikin esimieskoulutukseen osallistuneet opiskelijatoverini.

Olen 46-vuotias paljasjalkainen oululainen, jonka lapsuus kului Alppilan ja Kaijonrannan maisemissa. Oulusta matka jatkui Utajärven ja Kempeleen kylänraittien kautta Vaasaan, josta valmistuin Vaasan yliopistosta ensin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1995 ja sen jälkeen tohtoriksi 2010. Nykyisin toimin Oulun ammattikorkeakoulussa Liiketalouden osastolla tiimipäällikkönä ja johtamisen yliopettajana. Olen yli kahdenkymmentä vuotta työskennellyt koulutussektorilla ja seurannut sen kehitystä niin työntekijän kuin esimiehenkin roolissa.

Olen ollut Kempeleen Kokoomuksen jäsen vuodesta 2017, ja viimeisen vuoden olen toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kempeleen kunnan varavaltuutettuna olen mm. lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston jäsen sekä toimin lautamiehenä Oulun käräjäoikeudessa.

Politiikkaan siirryin halusta tehdä jotain yhteisten asioiden eteen ja vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteemme. Meidän täytyy tehdä arjessa valintoja, joilla turvaamme luonnon monimuotoisuuden lähiympäristössämme. Vaikka maapallon tulevaisuuden kannalta keskeiset ilmastopäätökset tehdäänkin globaalilla tasolla, paikallisesti poliittisilla päätöksillä on merkitystä lähiluontomme hyvinvointiin ja sen hyödyntämiseen kestävän kehityksen hengessä.

Kestävää kehitystä tarvitaan myös sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöömme. Sosiaalinen hyvinvointi lähtee työnteosta ja siitä, että mahdollisimman moni pystyy sitä kannattavasti tekemään pelkäämättä epäonnistumisia. Sosiaaliturvajärjestelmän täytyy kannustaa tekemiseen ja toisaalta olla turvana, jos epäonnistuu. Elämässä voi tulla vastaan monenlaista odottamatonta, jolloin yhteiskuntamme turvaverkon tulee olla riittävän tiivis. Sen tulee tukea myös kulttuurista kehitystä ja kattaa riittävät ja monipuoliset palvelut vauvasta vaariin.

Luonnon hyvinvoinnin, sosiaalisen hyvinvoinnin ja kulttuurisen rikkauden lähde on osaamisessa. Osaamisella rakennetaan tulevaisuuden Suomi, joten osaamisen varmistamiseen tulee sijoittaa aiempaa enemmän. Osaajaksi kehittyminen alkaa varhaiskasvatuksesta, jatkuu peruskoulussa ja huipentuu toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Koulutuksessa on keskityttävä ajantasaiseen, laadukkaaseen ja erilaiset oppijat huomioivaan opetukseen. Pelkkä rakenteiden muuttaminen ei takaa toiminnan muutosta arjessa. Opettajat tarvitsevat aikaa keskittyä perustehtäväänsä – ohjaamiseen ja opettamiseen.

Lue lisää

122

Heikkinen Janne

Yhteiskuntatieteiden maisteri, viestinnän suunnittelija

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1990

Puhelinnumero: 040 555 42 63

Motto: Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita.

 

”Rehellinen ja luotettava joukkuepelaaja, joka pitää sen mitä lupaa”, luonnehtii Janne Heikkinen itseään. Työssään toimeen tarttuva Janne haluaa saavuttaa tuloksia, eikä säikähdä ongelmien ratkaisua, vaikka se tarkoittaisin vallitsevan tilanteen kyseenalaistamista.

– Tähän mennessä olen asettanut itselleni tavoitteita, joita kohti olen edennyt motivoituneena. Haluaisin saavuttaa tavoitteeni elämän eri osa-alueilla.

Poliittisesta uroteosta kysyttäessä Janne kertoo olleensa kotikuntansa ainoa valtuutettu, joka vastusti johdonmukaisesti kunnallisveronkorotuksia. ”Mielestäni yksikään kunta ei ole rikastunut verottamalla asukkaitaan tai yrityksiään.”

Jannen tärkein tuki ja turva on oma perhe. Ystävien ja kalastuksen parissa Janne pyrkii viettämään vapaa-aikaansa mahdollisimman paljon. Tärkeän kalastusharrastuksen lisäksi mies haluaisi harrastaa purjehdusta.

Tulevaisuudelta Janne odottaa sopivasti haasteita, ja hän unelmoi isyydestä. Elämässä hänelle on tärkeintä merkityksellisyyden tunne.

Politiikan Janne kertoo olevan ”kuin purjehtimista rannattomalla ja pohjattomalla merellä. Täynnä mahdollisuuksia.” Miehen poliittinen esikuva on Sauli Niinistö.

– Ehdokkaana olen nuori, mutta kokenut.

 

Lue lisää

123

Hirsso Päivi

Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1963

Motto: Arjessa pärjääminen on perusoikeus

Toiminataan ohjaat arvot: oikeudenmukaisuus, huolenpito, turvallisuus, hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen

Eräs herrasmies sanoi kerran hymyssä suin käyntinsä päätteeksi, että heillä onkin Haukiputaalla ihan oma maalaislääkäri. En ihan vastaa tuota kuulua esikuvaa, joten nimikkeeni on muovautunut sittemmin pitkäaikaisten asiakkaitteni parissa Kylätohtoriksi.

”Helposti lähestyttävä, asioihin tarttuva ja ratkaisukeskeinen naisihminen” näillä ominaisuuksilla olen kuullut itsestäni mainitun. Toisaalta olen myös tarvittaessa itsepäinen, tai kuten äitini aikanaan sanoi, varsinainen ”junttura” joskin tuota ominaisuutta enää harvoin tarvitsee.

Lääkärinä tapaan jatkuvasti pirteitä ysikymppisiä – ei toki ilman sairauksia, mutta useimmat elävät toimintakykyisinä itsellisinä kansalaisina. Meidän pitää olla ylpeitä itsestämme sekä osaajina että ikääntyvästä sukupolvesta vastuun kantavana yhteiskuntana. Ihmisen arjessa pärjäämisen arviointi ja tarvittaessa nopeiden tukitoimien tarjoaminen on parasta ennaltaehkäisyä.

Olen tehnyt lääkärin töitä sekä virkamiehenä että yrittäjänä ja osallistunut siinä sivussa kymmenen vuoden välein toteutuviin organisaatiomuutoksiin. Arjen työ ei juuri ammattilaisella ole muuttunut, sen sijaan palveluiden käyttäjien hämmennys on pistänyt silmään. ”Mukavat hoitajat ja lääkärit täällä on, mutta pitää olla terve, että voi olla sairas -murjaisu” kuvaa hyvin sote:n vaikeaselkoisuutta. Asioita pitää ajatella ihmisen näkökulmasta, ei järjestelmän. Seiniin investoiminen on paikallaan vaativiin tarpeisiin vastatessa, mutta peruspalveluissa arjen pienet haasteet saadaan kyllä hoidettua lähipalveluissa kevyemmilläkin panostuksilla. Tavoitteeni on, että tarjolla on jatkossa monimuotoisia ja paremmin saavutettavia perusturvan palveluita.

Olen toiminut aina jossain vapaaehtoistyössä. Viimeiset vuodet ovat kuluneet Sydänliiton hallituksessa ja Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin puheenjohtajana sekä ihan viimeisenä myös Kellon Martoissa. Järjestötyö antaa paljon; erityisesti on ilo nähdä se elämänilo, mitä toisen auttaminen ja yhdessäolo tuo.

Politiikka on aina kiinnostanut, mutta lopulta asian ratkaisi kaksi lähes peräkkäin tullutta kutsua lähteä mukaan ehdokkaana. Siihen hetkeen piti tarttua.

Lue lisää

124

Honkala, Matti

Erikoislääkäri, eläkkeellä

Kotipaikka: Raahe

Motto: Muutos on hyvä, mutta hyvää ei pidä muuttaa!

”Yhteistyökykyinen visioija ja neuvottelija, moniosaaja, Ihminen, rehellinen ja oikeudenmukainen”, luonnehtivat Matin ystävät ja kannattajat. Luottamusta on mitattu: koulun oppilaskunnan ja Lääketieteellisen Killan puheenjohtajuudesta yliopistosairaalan luottamusmieheksi ja Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäseneksi. Raahen kaupunginvaltuutettuna yli 25 vuotta, perusturvalautakunnan puheenjohtajana 8 vuotta, heti perään nelivuotiskausi valtuuston puheenjohtajana. Tuona aikana toivuttiin 90-luvun laman haasteista, rakennettiin Tapahtumatalo Raahe, investoitiin Kiiluntien teollisuusalueeseen ja perustettiin Kordelinin säätiön kanssa Raahen 350-vuotisjuhlarahasto, joka vuosittain jakaa apurahoja kulttuurin ja taiteen alalla.

Työssään tinkimätön ihmisten auttaja osallistuu nykyisin maailmanlaajuisesti hyvän tekemiseen, jonka tavoitteena on lievittää köyhyyttä ja edistää rauhaa. Kansainväliset kokemukset antavat laajemman näköalan ihmisten elinolojen parantamiseen.

Suomen hyvinvoinnin vahvuudet ovat koulutuksessa, yrittäjyydessä ja työssä, joka antaa riittävän toimeentulon. Matin visio on hyvä Suomi. On pidettävä pohjoisen ihmisten puolta, huolehdittava avun tarpeessa olevista, tuettava ikäihmisten selviytymistä. Matin elämää sparraavat kotona asuvat vaimo ja pian satavuotias anoppi.

Byrokratia vähemmälle, välittäminen kunniaan! Näin rakennettiin korkeatasoinen ja kohtuuhintainen sairaanhoito Raahen seudulle. On käännettävä suunta, joka uhkaa raunioittaa kahdenkymmenen vuoden yhteiset ponnistukset!

Lue lisää

125

Husso Jarmo J.

Toimitusjohtaja

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1953

Puhelinnumero: 0400 68 02 91

Motto: Perinteitä ei voi ostaa. Ne pitää tehdä.

 

”Huumorintajuinen kässehtijä, josta löytyy virtaa ja tappuraa tarvittaessa”, luonnehtii Jarmo J. Husso itseään. Suorapuheinen, mutta tunteellinen Jarmo herättää ihmisissä sekä ihastusta että vihastusta.

– Pidän sanani ja uskon ihmisen pohjimmiltaan haluavan tuottaa hyvää ja onnellisuutta toimillaan.

Jarmolta kysyttäessä uroteostaan politiikassa, muistelee hän 1970-lukua, joka oli muuten loistavaa aikaa, mutta yrittäjät ja sinivalkoiset ihmiset olivat halveksunnan kohteena. ”Silloin oli kova paikka osallistua Teiniliiton vuosikokoukseen julkioikeistolaisena ja sinivalkoisena.”

Tulevaisuudelta Jarmo puolestaan odottaa jännittävää kevättä, kiihtyvää vaalihuumaa ja aurinkoisia päiviä maaseutukierroksille.

– Minä unelmoin, että voisin pelata St. Andrewsin golfkentän, pysyisin terveenä, oppisin soittamaan saksofonia siedettävällä tasolla, eikä minusta koskaan tulisi katkeraa.

Golfin, jääkiekon ja saksofonin soiton lisäksi Jarmo haluaisi harrastaa kiinalaisen sananlaskun suosittelemaa puutarhanhoitoa.

– Ehdokkaana olen aidosti Isänmaan asialla. Minä en tarvitse poliittista karriääriä, en eläkevirkoja tai muotokuvaani käytävälle virastoon jonkin palkkioviran hoitamisen jälkeen! Tämä on vaalilupaus, joka varmuudella pitää. Sen rikkomisesta lupaan vaihtaa sukunimeni. Olen saanut tältä talousalueelta keskivertoa enemmän ja nyt on aidon takaisinmaksun aika.

– Esikuvani on kaikki ne miehet ja naiset, jotka sotien jälkeen tekivät talousihmeeksi luettavan Suomen nousun ja loivat minulle niin paljon paremman maailman, joka heillä itsellään oli. Nyt jää haasteeksi jatkaa viestiä eteenpäin.

Lue lisää

126

Hänninen Juha

Teologian maisteri, majuri evp.

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1959

Puhelinnumero: 0400 34 03 59

Motto: Turvallisen kotisi puolesta.

 

”Rohkea, peräänantamaton, herkkä taistelijaluonne”, kuvailee Juha Hänninen itseään. Työssään määrätietoinen ja ahkera Juha on ihmisläheinen, helposti lähestyttävä ja aina heikoimman puolella.

Tässä vaiheessa Juha on poliittisen matkansa alussa, mutta katse on kauas, isänmaan parhaaksi. Tärkein uroteko miehelle politiikassa on mukaan uskaltautuminen yli 15 vuotta sitten.

– Politiikka on ihmisten asioiden hoitamista.

Juhalle elämässä tärkeintä on rakkaus ja perhe. Juhalla on neljä tytärtä. Vapaa-aikana mies haluaisi viettää enemmän aikaa läheisten ja ystävien kanssa, sekä harrastaa enemmän liikuntaa ja opiskella kieliä. Juha unelmoi rakkaudesta ja kesästä, ja haluaisi saavuttaa onnellisen elämän itselleen ja muille.

Tulevaisuudelta Juha odottaa paljon onnellisia päiviä ja Suomen nousemista uuteen kukoistukseen. Hänen poliittinen esikuvansa on Suomen tasavallan kuudes presidentti, marsalkka Mannerheim.

– Ehdokkaana olen pohjoisen ihmisen asialla, aina heikoimman puolella.

 

Lue lisää

127

Juntunen, Hanne-Mari

Oikeustieteen ylioppilas

Kotipaikka: Suomussalmi/Oulu

Puhelinnumero: 040 520 8066

Mitä tuotavaa minulla olisi valtakunnalliseen päätöksentekoon? Oikeustieteen opinnot ja varhainen kiinnostuneisuus politiikkaan ovat antaneet minulle vahvan pohjan poliittisille näkemyksilleni. Opiskellessani eri oikeudenaloja on käynyt myös yhä selvemmäksi, että en halua olla vain sivusta seuraajana siinä, miten lainsäädäntöämme kehitetään. Haluan itse päästä vaikuttamaan siihen, millaiseksi oikeusvaltiomme kehittyy tulevien vuosikymmenten saatossa. Haluan, että suomalaisilla on tulevaisuudessakin ympärillään tukevat yhteiskunnalliset ja oikeudelliset rakenteet, joiden puitteissa jokainen voi toimia mahdollisimman vapaasti tavoitellen omia unelmiaan.

Olen aina ollut hyvin diplomaattinen ja asioita järkeistävä ihminen. Asioiden pohdinta ja niistä keskustelu eivät kuitenkaan saa kääntyä itseään vastaan ja jarruttaa välttämätöntä päätöksentekoa. Uskon, että järjellä ja riittävällä uskalluksella saamme Suomesta rakennettua dynaamisen länsimaisen oikeusvaltion, joka ei kompuroi turhaan byrokratiaan ja jäykkiin käytänteisiin.

”Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat laadukkaan koulutusjärjestelmän takaaminen, yrittäjyyden tukeminen, kestävä talouspolitiikka ja ympäristöstä huolehtiminen.”

Lue lisää

128

Korkeakoski Mikko

Vanhempi konstaapeli

Kotipaikka: Ylivieska

Syntymävuosi: 1988

Puhelinnumero: 040 779 0892

Haave poliisin ammatista selkeni minulle jo yläasteella. Nykyään työskentelen Ylivieskan poliisiasemalla ja toimin kentällä valvonta- ja hälytystehtävissä. Olen 30-vuotias ylivieskalainen, vanhempi konstaapeli, vaikuttaja sekä avomies.

Haluan olla tekemässä päätöksiä sellaisen tulevaisuuden puolesta, että Suomi on meille jatkossakin turvallinen maa myös kansainvälisesti mitattuna. Työn tekemisen tulee ehdottomasti olla kannustavampaa kuin sen tekemättä jättäminen. Ja vain alueellisesti kattava, eriasteinen koulutus mahdollistaa meidän työelämän osaajat ja osaamisen.

Kipinä poliittiseen vaikuttamiseeni syttyi kuntavaalien 2017 lähestyessä. Näissä vaaleissa minulle annettuihin luottamustehtäviin olen suhtautunut intohimoisesti ja tunnollisesti. Olen tiimipelaaja, joka tarkastelee asioita useasta eri näkökulmasta ja joka työskentelee ahkerasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyiset luottamustehtäväni ovat olleet antoisia, opettavaisia ja vahvistaneet haluani olla mukana vaikuttamassa myös valtakunnan tasolla, elinvoimaisen maakuntamme etua valvoen.

Lue lisää

129

Malkamäki, Janne

Diplomi-insinööri

Kotipaikka: Kempele

Motto: Ja jos jokin asia on varma, se on aivan varma

Jalat maassa – järki päässä – sydän paikallaan, eli varmasti tolokku” luonnehtii Janne Malkamäki itseään.

Olen 46 vuotias diplomi-insinööri Kempeleestä. Olen työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta tuotekehitystehtävissä Oulun seudulla. Päätyön lisäksi olen toiminut kymmenen vuotta osa-aikaisena yrittäjänä. Minulla on kolme poikaa iältään 14, 16 ja 18. Vaimon kanssa vietämme 20v hääpäivää tänä keväänä. Olen saanut elää normaalia työntäyteistä perhe-elämää, jota itse pidän ns. ’suomalaisena unelmana’.

Synnyin tavalliseen työläisperheeseen Ylivieskassa. Lukion ja armeijan jälkeen pääsin Oulun yliopistoon opiskelemaan. Opintojen jälkeen sitten Nokialle töihin ja perhettä perustamaan. Pienen maan menestyksen edellytys, eli mahdollisuuksien tasa-arvo antoi myös minulle tilaisuuden oman ahkeruuden turvin ponnistaa suhteellisen vaatimattomista oloista hyvään ammattiin ja elintasoon.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on mielestäni yksi tärkeimmistä arvoista Suomessa, jota meidän tulee vaalia myös tulevaisuudessa. Suomessa kaikilla pitää olla mahdollisuus tavoitella omaa parhaintaan taustasta riippumatta, tehdä töitä, yrittää, vaurastua ja elää turvallista elämää.

Kunnanvaltuutettuna olen huomannut että asioihin voi politiikassa oikeasti vaikuttaa. Haluan olla eduskunnassa varmistamassa, että tulevaisuudessakin on lottovoitto syntyä suomeen.

Politiikassa pidän erittäin tärkeänä kolmea hyvinvoinnille välttämätöntä asiaa, joiden päälle kaikki muu rakennetaan.

Mahdollisuus kaikille – Työtä tekeville – Turvallisuus jokaiselle

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kykenee pitämään huolta kaikista kansalaisista ja ympäristöstä vain jos perustukset ovat kunnossa:

  1. Kaikilla on mahdollisuus tavoitella ja saavuttaa oma parhaimpansa taustasta riippumatta
  2. Työkykyisillä ja työikäisillä on halu ja mahdollisuus tehdä taloudellisesti kannattavaa työtä
  3. Turvallinen elinympäristö taataan jokaiselle

Lue lisää

130

Penttinen Outi

Yrittäjä, optometristi/optikko

Kotipaikka: Sotkamo

Syntymävuosi: 1975

Puhelinnumero: 0400 96 05 05

Motto: Kaikista unelmista voi tulla totta, jos meillä vain on rohkeutta tavoitella niitä.

 

”Oikeudenmukaisuuden puolustaja ja vääryyden vastustaja, tehokas energiapakkaus, rohkea ja positiivinen tekijänainen”, luonnehtii Outi Penttinen itseään. Outi on äiti, vaimo, ystävä ja yrittäjä.

– Perheeni on minulle tärkeintä maailmassa. Töitä saan tehdä siskoni ja äitini kanssa ja illalla tulen kotiin mieheni ja tyttäremme luokse. Perhe merkitsee minulle rakkautta, turvaa, kannustusta, lohdutusta, iloa ja lämpöä.

Politiikassa Outin uroteko on ollut avoimuus ja rehellisyys toimia yhteisen hyvän nimissä sekä uskallus puolustaa kaltoin kohdeltuja silläkin uhalla, että joutuu itse tulilinjalle. Yksityiselämässä Outi puolestaan pitää urotekonaan 18 maailmalla vietetyn vuoden jälkeen muuttoa takaisin Kainuuseen. ”Täällä on koti”, Outi sanoo.

Vapaa-aikansa Outi viettää yhdessä perheen ja tyttärensä kanssa. Maalla asuva Outi lukee paljon kirjoja illan päätteeksi kotona puuhailun vastapainoksi. Yhdessä tyttärensä kanssa hän haluaisi harrastaa ratsastusta.

– Minä unelmoin monista asioista, pienistä ja isoista, mutta yleensä käsittelen unelmat enemmänkin tavoitteina, jotka ovat saavutettavissa.

Outin esikuva on jo edesmennyt Viljo-ukki. ”Hän oli elämäniloinen, energinen, auttavainen ja rohkea. Hän oli sotainvalidi ja minun sankarini”, nainen kuvailee.

– Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Sen tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa.

– Ehdokkaana olen aito ja oikea, kuuntelen ja välitän, uskallan ja kannustan.

 

Lue lisää

131

Pikkuaho Sami

Yrittäjä, sairaanhoitaja

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1967

Puhelinnumero: 0400 79 68 89

Motto: Positiivisesti ja luottaen eteenpäin, niin käy kuin hyvä on!

 

– Minä olen oululainen suurperheen isä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja ammatiltani yrittäjä. Arvoiltani olen perinteisen konservatiivinen mutta toimintatavoiltani työssä ja toimissani uudistushakuinen.

”Määrätietoinen, ihmiskeskeinen, suoralinjainen joukkuepelaaja, innostuja ja innostaja”, kuvailee Sami Pikkuaho itseään. Työssään Sami on tavoitehakuinen ja ratkaisukeskeinen, ja tykkää viedä asioita energisesti eteenpäin. ”En pelkää liikaa epäonnistumista, siksi uskallan yrittää.”

– Politiikkaan olen hakeutunut vaikuttaakseni yhteiskunnan suuntaan. Teen työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin eteen – ikääntyviä unohtamatta. Haluan auttaa uusien työpaikkojen syntymistä ja yrittäjyyden mahdollistamista.

Suurperheen isänä puoliso ja lapset ovat Samille kaikki kaikessa. Lapset ja lapsenlapset antavat positiivisen näköalan ja tarkoituksen tulevaisuuden rakentamiseen. Vapaa-aikansa Sami jakaa perheen ja ystävien kanssa. Talvisin miehen harrastuksiin kuuluu mökkeily, kesäisin karavaanarimatkailu, ulkoilu, metsästys ja golf. Myös kamera pysyy kädessä.

Tulevaisuudelta Sami odottaa mahdollisuutta vaikuttaa suomalaisten ihmisten arkeen positiivisella tavalla. Elämässä tärkeintä Samille on oman elämän perustaminen kestäviin arvoihin. ”Minulle sellaisia ovat koti, uskonto ja isänmaa. Siinä on hyvä pohja myös yhteiskunnalle.”

– Politiikka on joukkuelaji, jossa yksilö voi muuttaa pelin suuntaa ihanteidensa mukaisesti vain yhteistyön ja määrätietoisuuden kautta. Yksilöllä on siis vaikutusmahdollisuutensa. Politiikan kautta rakennetaan parempaa arkea tulevaisuuteen.

– Ehdokkaana olen vahvasti orientoitunut, ahkera ja määrätietoinen. Teen kaikkeni, että kohtaisin mahdollisimman monta ihmistä kentällä. Vain kuuntelemalla voi muodostaa käsityksen maakunnan ihmisten tunnoista.

Lue lisää

133

Sutinen, Miika

Maalarimestari, pintakäsittelyalan yrittäjä

Kotipaikka: Oulu

Motto: Joko löydän tien tai teen sen.

Olen 45-vuotias perheellinen yrittäjä Kiimingistä. Yrittäjänä olen toiminut yli 10 vuotta. Perheyrityksemme toimii Oulun seudulla ja työllistää kymmenisen henkeä.

Vaikutan yrittäjäjärjestössä paikallis- ja maakuntatasolla. Olen Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 1. varapuheenjohtaja ja VaikuttajaForumin vetäjä. Olen myös varapuheenjohtaja toimiala- ja työnantajajärjestö Pintaurakoitsijat ry:ssä, jossa vaikutan valtakunnallisella tasolla.

Haluan olla kehittämässä yrittäjyyteen ja työntekoon kannustavaa toimintaympäristöä. Tämä on syy, miksi järjestötoiminta on minulle tärkeää. Vain aktiivisella tekemisellä saamme muutoksia aikaan.

Eduskuntaan pyrin päivittäispolitiikan ulkopuolelta. Pienyrittäjänä en maalaile pilvilinnoja, koska ymmärrän, että vain tekeminen vie eteenpäin. Työn tekeminen on meille kaikille tärkeää, ja siksi tulee purkaa esteitä, jotka vaikuttavat työllistymiseen, työllistämiseen ja yrittäjyyteen. Näitä esteitä ovat esimerkiksi nykyinen verotus ja kannustinloukut.

Olen yrittäjänä oppinut, että jos matkalla tulee virheitä, ne täytyy rehellisesti tunnustaa ja kantaa vastuu. Olen myös oppinut, että työssä onnistuminen tuo paljon sisältöä elämään. Minulla on vahva halu muuttaa työn tekemisen ja yrittämisen kulttuuria, ja olen valmis tekemään töitä sen eteen.

Vastuullisuus ja oman työn arvostus ovat keskeisiä teemojani. Yrittäjänä näen oman kädenjälkeni päivittäin. Se näkyy tyytyväisissä asiakkaissa ja energisissä, osaavissa työntekijöissä. Se näkyy siinä, että yrittäjänä minulla on vastuu yrityksen lisäksi niin itsestäni kuin työntekijöistä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan menestykseen työtä tekemällä.

Minulla on halu vaikuttaa hyvinvointiin sekä alueellisesti että kansallisesti. Pienen paikkakunnan kasvattina kannan huolta erityisesti Pohjois-Suomesta. Siksi haluan osallistua päätöksentekoon, ja sitä kautta tuoda pohjoisen näkökulman esille.

Lue lisää

134

Suutari Eero

Kansanedustaja, yrittäjä

Kotipaikka: Kajaani

Syntymävuosi: 1956

Puhelinnumero: 050 512 0494

Motto: Ahkeruus on onnen äiti, yrittäminen sen isä.

Pysytään asiassa.

Olen Eero. Pitkäaikaisena tietotekniikka-alan vientiyrittäjänä teen työtä Suomen kasvun, yrittäjyyden, kannustavan sosiaaliturvan, vastuullisen ja kestävän kehityksen, perheiden, tasa-arvon ja arvokkaan ikääntymisen puolesta. Kansanedustajana olen vaikuttanut erityisesti verotuksen uudistuksiin ja työllisyyden kasvuun.

Näihin asioihin pääsen vaikuttamaan valtiovarainvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyyden kautta. Lisäksi kuulun myös valtiovarainvaliokunnan verojaostoon ja työ- ja elinkeinojaostoon. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa vaikutan varajäsenenä. Näihin valiokuntiin ja jaostoihin minulla on eniten annettavaa ja näiden työ- ja yrittäjyysasioiden parissa haluan työtäni eduskunnassa jatkaa.

Eduskuntatyön ohessa olen toiminut Kelan valtuuskunnassa, Finnveran hallintoneuvostossa sekä lasten ja nuorten hyväksi Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtajana.

Kestävää kasvua ja työllisyyttä saadaan aikaan pitämällä huoli yrittäjyydestä ja osaamisesta. Meidän on varmistettava osaavan työvoiman saatavuus sekä laadukas koulutus. Uudet innovaatiot ovat menestymisen edellytys. On karsittava nykyisiä yritystukia ja kasvatettava suomalaisten yritysten tuotekehityksen ja viennin rahoitus takaisin maailman menestyneimpien maiden tasolle. Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi eivät yritysten tulovero tai työnantajan sivukulut saa nousta nykyisestä. Yrittäjävähennys nostaa työllisyyttä, joten se tulee kaksinkertaistaa.

Koulutukseltani olen insinööri ja matkani varrella olen päivittänyt osaamistani useasti; DI-, yrittäjyys-, kirjanpito-, johtamis-, ja emba-opinnoilla. Olin yritykseni, Sunit Oy:n, toimitusjohtaja kunnes tulin valituksi eduskuntaan kahdeksan vuotta sitten. Nykyisin toimin yritykseni hallituksen jäsenenä.

Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu lukeminen, tanssiminen, moottoripyöräily, vaeltaminen ja kulttuurimatkailu.

Sotilasarvoltani olen reservin majuri.

Mikäli arvostat päätöksenteossa yhteistyökykyä, vaikutusvaltaa, käytännön asiaosaamista ja työelämän tuntemusta, olen sinun ehdokkaasi.

 

 

 

Lue lisää

135

Talvitie Mari-Leena

Ympäristötekniikan DI, Kokoomuksen varapuheenjohtaja

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1980

Puhelinnumero: 044 527 32 88

Motto: "Tulevaisuus kiinnostaa minua, koska aion elää loppuelämäni siellä."

Olen oululainen kansanedustaja, perheenäiti ja ympäristötekniikan DI. Avoin, luotettava ja ahkera. Toimin Kansallisen kokoomuksen, eli puolueemme varapuheenjohtajana.

Ennen kansanedustajuutta olen työskennellyt ravintola-alan perheyrityksessä ja teollisuudessa. Politiikan saralla olen toiminut mm. Oulun kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajana (11-15) sekä kansanedustajien, Kurvisen ja Lindénin, avustajana.

Minulla on päättäväisyyttä, osaamista ja sydäntä toimia pohjoisen puolesta ja edistää alueemme kestävää kasvua ja ratkaisuja. Vahvuuksiani on kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Olen joukkuepelaaja niin jalkapallossa kuin politiikassa. Koen olevani uuden sukupolven tekijä, tien raivaaja ja tulevaisuuden rakentaja. Pidän työstäni kansanedustajana, mutta se on vielä kesken. Täten pyydän sinulta luottamusta jatkokaudelle!

Teen järkipolitiikkaa suurella sydämellä!

 

Lue lisää

136

Valkovirta Pauliina

Ensihoitaja

Kotipaikka: Haapavesi

Syntymävuosi: 1980

Puhelinnumero: 041 457 3360

Motto: Päätöksentekoa vastuullisesti välittäen

Vastuullisuus ja välittäminen kuuluvat niihin arvoihin, jotka ohjaavat minua ensihoitajan työssäni joka hetki, kun kohtaan eri ikäisiä ja erilaisista taustoista lähtöisin olevia avun tarvitsijoita. Työssäni tekemieni päätöksien taustalla arvojen lisäksi on merkittävässä osassa myös tieto.

Päätöksentekokyvyn lisäksi työssäni tarvittavia ominaisuuksia ovat muun muassa halu perehtyä uusiin asioihin sekä rohkeus kohdata niitä ja uusia tilanteita. Kyky kohdata ja kuunnella erilaisia ihmisiä sekä viestiä heidän kanssaan luottamusta herättävällä tavalla on myös keskeisessä asemassa.

Minulle on tärkeää, että Suomi on maa, jossa saatava koulutus on huipputasoa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla tasavertainen mahdollisuus laadukkaaseen perus- ja toisen asteen opetukseen. Tarjolla olevien korkeakoulu- ja jatko-opintojen tulee vastata työelämän tarpeisiin. Työelämän ja perheen sekä työn ja opiskelun yhteen sovittamista tulee edistää. Työn tekemisen pitää olla kannattavaa eikä työn verotusta pidä nostaa. Yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa ja niiden toimintaedellytyksiä sekä muun muassa niiden tarvitseman ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta tulee parantaa.

Tulavaisuuden haasteet vaativat rohkeutta kohdata niitä, halua ottaa asioista selvää sekä myös rohkeutta tehdä tulevaisuudesta välittäviä, vastuullisia tekoja.

Lue lisää

137

Nyman Tanja (RKP)

Kieltenopettaja

Kotipaikka: Oulu

Syntymävuosi: 1965

Lue lisää