Eduskuntavaalit 2015

Huhtikuun 2015 vaaleissa valittiin 200 kansanedustajaa, joista 18 edustaa Pohjois-Pohjanmaata Eduskunnassa nelivuotiskauden. Kokoomus sai ääniä 27089 kappaletta. Niistä lämmin kiitos jokaiselle Kokoomuksen ehdokkalle äänensä antaneelle. Mari-Leena Talvitie ja Eero Suutari ovat isojen haasteiden edessä eikä tulossa ei ole helppoja vuosia tai jakovaraa uusiin poliittisiin pikavoittoihin.

Suomi on monien suurten muutosvoimien edessä. Eurooppa on kasvukriisissä. Väestömme ikääntyy. Työvoiman määrä vähenee. Julkisten palveluiden tarve kasvaa. Kilpailukykymme on heikentynyt. Elinkeinorakenteemme on murroksessa. Näihin muutosvoimiin vastaaminen edellyttää Suomelta jämäköitä rakenteellisia uudistuksia. Rakenteita on kyettävä uudistamaan, jotta saamme Suomeen uusia työpaikkoja, parempia palveluita ja lisää hyvinvointia.

Monet meitä kohtaavista haasteista eivät ole syntyneet yhdessä yössä. Olemme vuosikausia tienneet, että väestön ikääntymisestä seuraa julkisen talouden kestävyysvaje. Olemme tienneet, että työuria on pidennettävä, että julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava ja että työmarkkinoita on uudistettava. Silti useamman hallituskauden ajan tarvittavat uudistukset ovat edenneet liian verkkaisesti.

Kokoomus etsii keinoja ratkaista Suomen haasteet ja kun haasteet ovat mittavia, ne eivät välttämättä ratkea näteillä puheilla. Tulokset ratkaisevat, kansalaisilla on oikeus vaatia meiltä tuloksia ja me tarvitsemme järjestelmän joka kykenee niitä tuottamaan.

Iso kiitos vielä kerran antamastanne luottamuksesta.

 

Kokoomuksen ehdokkaat Oulun vaalipiirissä

Lue lisää

96

Ervasti Outi

Lue lisää

99

Hänninen Juha

Lue lisää

97

Heikkinen Janne

Lue lisää

98

Husso Jarmo J.

Lue lisää

100

Juntunen Hannu

Lue lisää

101

Kaismo Tomi

Lue lisää

102

Kynkäänniemi Milla

Lue lisää

103

Larikka Teija

Lue lisää

105

Männistö Asko

Lue lisää

104

Mustonen Tuula

Lue lisää

106

Penttinen Outi

Lue lisää

107

Pikkuaho Sami

Lue lisää

108

Rajala Lyly

Lue lisää

109

Saari Hanna

Lue lisää

110

Suutari Eero

Lue lisää

111

Suutari Tiina

Lue lisää

112

Talvitie Mari-Leena

Lue lisää

113

Väänänen Leena