Eduskuntavaalit 2019

Vuoden 2019 huhtikuun 14. päivä valitaan jälleen 200 kansanedustajaa, joista  18 edustaa Pohjois-Pohjanmaata Eduskunnassa nelivuotiskauden. Vuoden 2015 vaaleissa Kokoomus sai ääniä 27089 kappaletta. Niistä edelleen lämmin kiitos jokaiselle Kokoomuksen ehdokkalle äänensä antaneelle. Mari-Leena Talvitie ja Eero Suutari ovat edustaneet vaalipiiriä ansiokkaasti isojen haasteiden edessä.

Suomi on monien suurten muutosvoimien edessä. Eurooppa on kasvukriisissä. Väestömme ikääntyy. Työvoiman määrä vähenee. Julkisten palveluiden tarve kasvaa. Kilpailukykymme on heikentynyt. Elinkeinorakenteemme on murroksessa. Näihin muutosvoimiin vastaaminen edellyttää Suomelta jämäköitä rakenteellisia uudistuksia. Rakenteita on kyettävä uudistamaan, jotta saamme Suomeen uusia työpaikkoja, parempia palveluita ja lisää hyvinvointia. Tulossa ei ole helppoja vuosia tai jakovaraa uusiin poliittisiin pikavoittoihin.

Monet meitä kohtaavista haasteista eivät ole syntyneet yhdessä yössä. Olemme vuosikausia tienneet, että väestön ikääntymisestä seuraa julkisen talouden kestävyysvaje. Olemme tienneet, että työuria on pidennettävä, että julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava ja että työmarkkinoita on uudistettava. Silti useamman hallituskauden ajan tarvittavat uudistukset ovat edenneet liian verkkaisesti.

Kokoomus etsii keinoja ratkaista Suomen haasteet ja kun haasteet ovat mittavia, ne eivät välttämättä ratkea näteillä puheilla. Tulokset ratkaisevat, kansalaisilla on oikeus vaatia meiltä tuloksia ja me tarvitsemme järjestelmän joka kykenee niitä tuottamaan.

Kokoomuksen listalle vuoden 2019 vaaleihin on asetettu seuraavat hienot ehdokkaat, jotka ovat omalta osaltaan valmiita kantamaan vastuuta isänmaan tulevaisuudesta.

 

 

Kokoomuksen ehdokkaat Oulun vaalipiirissä

Lue lisää

Ervasti Sofia

Lue lisää

Gallén, Tiina

Lue lisää

Hänninen Juha

Lue lisää

Heikkinen Janne

Lue lisää

Hirsso Päivi

Lue lisää

Honkala, Matti

Lue lisää

Husso Jarmo J.

Lue lisää

Juntunen, Hanne-Mari

Lue lisää

Korkeakoski Mikko

Lue lisää

Malkamäki, Janne

Lue lisää

Nyman Tanja (RKP)

Lue lisää

Penttinen Outi

Lue lisää

Pikkuaho Sami

Lue lisää

Saari Hanna

Lue lisää

Sutinen, Miika

Lue lisää

Suutari Eero

Lue lisää

Talvitie Mari-Leena

Lue lisää

Valkovirta Pauliina